6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun için aşağıdaki linke tıklayınız.
/kurumlar/akyurt.gov.tr/duyurular/T%C3%BCketici%20Hakem%20Heyeti/6502%20Say%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCketicinin%20Korunmas%C4%B1%20Hakk%C4%B1na%20Kanun.pdf