AKYURT İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

S.

NO

HİZMETİN

ADI

İSTENİLEN

BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

 

30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2-

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurularda yakacak yardımı teslimi kömür sevkiyatı başladığı tarihte yapılır

30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3-

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4-

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/Periyodik Nakit)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5-

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4. Öğrenci Belgesi

30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6-

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi ( evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not : Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

14 Gün

7-

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi ( evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not : Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 Gün

9-

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın, Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4. Hasar Tespit Raporu/Yangın Raporu vb.

 

14 Gün

10-

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4. Terör Zararı Tespit Tutanağı

14 Gün

11-

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda Sahibi Başvuru Formu

2. Proje Hazırlama Formatı

3. Proje Başvuru Formu

4. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 Gün

12-

PROJE DESTEKLERİ (GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)

1. Fayda Sahibi Başvuru Formu

2. Proje Hazırlama Formatı

3. Proje Başvuru Formu

 

30 Gün

 

NOT : Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır. Ancak sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Akyurt Kaymakamlığı İkinci Müracaat Yeri : Akyurt Kaymakamlığı

İsim : Azime AKTEPE İsim : Osman ALTIN

Unvan : Vakıf Müdürü Unvan : Akyurt Kaymakamı

Adres : Hükümet Konağı Adres : Hükümet Konağı

06750 Akyurt/ANKARA 06750 Akyurt/ANKARA

Tel : 312-844 06 41 Tel : 312-844 14 35

Faks : 312-844 11 11 Faks : 312-844 11 11

E-Posta : akyurtvakif91@hotmail.comE-Posta : akyurtvakif91@hotmail.com