GÖREV YAPMIŞ KAYMAKAMLARIMIZ
Sıra No Resim Adı Soyadı Görev Yaptığı Yıllar
1 Ali Osman İŞSEN
1991 - 1993
(Kurucu Kaymakam)
2
 
M.Hilmi DÜLGER 1993 - 1998
3 F.Ahmet KURT 1998 - 2000
4
 
Mustafa HOTMAN 2000 - 2003
5 H.Başol GÜLEÇ 2003 - 2007
6 Ahmet AVŞAR 2007 - 2009
7 Mustafa YİĞİT 2009 - 2015


 
8


 
Tuğba YILMAZ 2015 - 2016
9
 
 
 
 
 
 
Osman ALTIN 2016 - .....